Urobiť vec, ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu!


0905211992
rudolf.b@centrum.sk

 

Začnite s nami spolupracovať a získajte:

 

  • neobmedzený príjem

  • časovú nezávislosť

  • samostatnú zárobkovú činnosť

  • ste sám sebe šéfom


Zásady ochrany osobných údajov

 

1./ Prevádzkovateľ webu: www.praca-doma.com, Rudolf Brestič, Hospodárska 69, 917 01 Trnava. Pri spracovaní osobných údajov postupujem v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle prevedenia vyššie uvedeného nariadenia nahradí.

Na mojich webových stránkach nie ste nijako sledovaní, a preto sa o Vás dozviem len tie osobné údaje, ktoré mi výslovne oznámite. Bezpečie Vašich osobných údajov je pre mňa prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujem preto náležitú pozornosť.

 2./ Kontakt: rudolf.b@centrum.sk

3./ Vyhlásenie: Ako prevádzkovateľ webu spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou. Vaše osobné údaje spracúvam len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu. Podľa čl. 13 GDPR plním informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov. Umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

4./ Rozsah spracovania osobných údajov:

a.) registrácia do spoločnosti. Pre Vašu registráciu požadujem ako prevádzkovateľ od Vás nasledovné údaje:

  • meno,  priezvisko
  • názov firmy ak ste majiteľom
  • IČO, DIČ
  • fakturačná adresa a/alebo doručovacia adresa
  • telefónne číslo, e-mailová adresa

b.) zaslanie takejto požiadavky je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v stanovenom rozsahu. Tento súhlas kedykoľvek odvolať písomnou požiadavkou na tej istej e-mailovej adrese.

5./ Poskytnutie osobných údajov tretím osobám:   

S Vašimi osobnými údajmi budem nakladať a ako správca ich spracovávať predovšetkým ja osobne. Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania t.j. registrácia do sploločnosti alebo pokiaľ to stanovujú zákony a právne predpisy (napr. daňové, obchodné a pod.).  

6./ Vaše práva: V súlade s ochranou Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

Máte právo kedykoľvek podať z dôvodov vyplývajúcich z vašej osobitnej situácie námietku proti spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby, ako aj :

1. právo na prístup k osobným údajom;
2. právo na opravu;
3. právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý");
4. právo na obmedzenie spracovania údajov;
5. právo namietať proti spracovaniu;
6. právo na prenosnosť údajov;
7. podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že mňa kontaktujete na e-mailovej adrese: rudolf.b@centrum.sk .  Spracovanie Vašich osobných údajov podlieha dozoru Úradu pre ochranu osobných údajov (u ktorého tiež môžete podať Sťažnosť ).